Biểu diễn Vovinam ở Festival võ thuật quốc tế

13/9 | lượt xem
Năm thứ 12 liên tiếp các võ sĩ Vovinam tham dự Liên hoan võ thuật quốc tế tại Hàn Quốc và tham gia biểu diễn quảng bá cho võ Việt.

Chuyên mục