Học sinh trung học tập làm lao công quét rác

18/4 | lượt xem
Trải nghiệm một ngày làm những lao công thực sự qua chuỗi hoạt động Streetlife, học sinh trường THPT Anhxtanh học hỏi được nhiều từ thực tế. Video: Thắm Trịnh - Xuân Bắc.

Chuyên mục