Top 6 The Voice Mỹ: Okie from Muskogee - The Swon Brothers

5/6 | lượt xem
Thí sinh đội Blake hát ca khúc tự chọn trong đêm thi Top 6 mùa thứ tư.

Chuyên mục