Top 6 The Voice Mỹ: I Knew You Were Trouble - Michelle Chamuel

5/6 | lượt xem
Thí sinh đội Usher hát ca khúc tự chọn trong đêm thi Top 6 mùa thứ tư.

Chuyên mục