The Voice Mỹ: Tessanne Chin đo ván Ashley DuBose

30/10 | lượt xem
Tessanne hát "Stronger" còn Ashley hát "Hey Soul Sister" trong vòng Knockout mùa thứ năm.

Chuyên mục