The Voice Mỹ: One of Us - Sarah Simmons

28/3 | lượt xem
Thí sinh gây ấn tượng tập 2 vòng Giấu mặt mùa thứ tư.

Chuyên mục