Phúc Nguyên, Quang Anh, Trí Dũng hát 'Come together'

7/7 | lượt xem
Phúc Nguyên, Quang Anh, Trí Dũng hát 'Come Together' trong tập 1 vòng đối đầu Giọng hát Việt nhí.

Chuyên mục