Nhóm SINE nhảy hip hop

4/3 | lượt xem
Ở đêm bán kết 3, nhóm nhảy Hà Nội truyền cảm hứng cho người xem qua điệu hip hop tập thể.

Chuyên mục