Nguyễn Duy Dũng hát 'Màu hoa đỏ'

11/5 | lượt xem
Nguyễn Duy Dũng trình bày bài hát 'Màu hoa đỏ' trong đêm chung kết 2 Tiếng hát mãi xanh 2013.

Chuyên mục