Nguyễn Duy Dũng hát 'Cõng mẹ đi chơi'

18/5 | lượt xem
Nguyễn Duy Dũng thể hiện bài hát 'Cõng mẹ đi chơi' trong đêm chung kết 3 Tiếng hát mãi xanh 2013.

Chuyên mục