Liveshow 11 - Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về'

31/12 | lượt xem
Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về' trong bán kết Giọng hát Việt.

Chuyên mục