Liveshow 09 - Hương Tràm hát 'Hạ Trắng'

17/12 | lượt xem
Hương Tràm hát 'Hạ Trắng' trong Liveshow 09 Giọng Hát Việt.

Chuyên mục