Kyo York làm Quang Dũng

3/3 | lượt xem
Ở Gương mặt thân quen tập 8, ca sĩ người Mỹ hát "Vì đó là em".

Chuyên mục