Đỗ Hoàng Dương hát 'Taxi'

30/6 | lượt xem
Đỗ Hoàng Dương trình bày bài hát 'Taxi' trong tập 5 Giọng hát Việt nhí.

Chuyên mục