Đặng Lệ Quân hát 'Ánh trăng nói hộ lòng em'

3/2 | lượt xem
Nữ danh ca xứ Đài hát "Ánh trăng nói hộ lòng em".

Chuyên mục