Chung kết Giọng hát Việt - Nguyễn Kiên Giang hát "Bohemian Rhapsody"

13/1 | lượt xem
Nguyễn Kiên Giang hát "Bohemian Rhapsody" trong đêm chung kết 13/1.

Chuyên mục