Bạch Phúc Nguyên hát 'What makes you beautiful'

23/6 | lượt xem
Bạch Phúc Nguyên thể hiện ca khúc 'What makes you beautiful' trong tập 4 Giọng hát Việt nhí.

Chuyên mục