Diễn viên Thương Tín hát 'Hàn Mạc Tử'

30/1 | lượt xem
Diễn viên Thương Tín hát tại buổi kỷ niệm sinh nhật tuổi 58 lần đầu tiên của anh ở TP HCM.

Chuyên mục