Trích đoạn phim "Blue is the Warmest Colour" (2)

27/5 | lượt xem
Phim đồng tính nữ của điện ảnh Pháp đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 66.

Chuyên mục