Tự Long hát, nhảy 'Gangnam Style'

4/5 | lượt xem
Tự Long hát, nhảy trên nền nhạc 'Gangnam Style' cùng các em nhỏ

Chuyên mục