MV 'Trắng đen' của Mỹ Tâm

8/11 | lượt xem
Mỹ Tâm thể hiện phong cách mạnh mẽ trong MV mới.

Chuyên mục