MV "Người ấy" của Trịnh Thăng Bình (version 2)

1/2 | lượt xem
Trinh Thăng Bình quay MV thứ hai cho ca khúc "Người ấy".

Chuyên mục