Lưu Đức Hoa, Lê Minh... hát 'Lời thề'

11/4 | lượt xem
Lưu Đức Hoa và nhiều nghệ sĩ cùng hát 'Lời thề'

Chuyên mục