Giọng hát Việt - Kim Loan hát "Chỉ còn tôi với tôi"

16/7 | lượt xem
Kim Loan hát "Chỉ còn tôi với tôi" trong tập 2 "Giọng hát Việt"

Chuyên mục