Giọng hát Việt - Diễm My hát "Power of love"

23/7 | lượt xem
Diễm My hát "Power of love" trong tập 3 "Giọng hát Việt".

Chuyên mục