Bảo Ngọc, Đăng Quân múa "Hứng dừa"

2/4 | lượt xem
Bảo Ngọc, Đăng Quân múa "Hứng dừa" trong bán kết 5 "Vietnam's Got Talent 2011.

Chuyên mục