Chuyện kể cho bé: 'Chú nhím dũng cảm'

4/3 | lượt xem
Hổ, hươu và nhím chơi rất thân với nhau, cùng chiến đấu với sư tử hung tợn. Hổ và hươu bị sư tử dọa sợ quá, chỉ có nhím dùng cảm bắn lông vào chúa sơn lâm.

Chuyên mục