Pháp Vương Drukpa giới thiệu sách Giác ngộ mỗi ngày

16/4 | lượt xem
Sáng 16/4, Đức Pháp Vương Drukpa truyền thông đẹp về yêu thương đồng thời Ngài giới thiệu cuốn sách Giác ngộ mỗi ngày cho các Phật tử. Video: Đình Phúc.

Chuyên mục