video clip
 
 
James Foley, nhà báo bị những kẻ khủng bố chặt đầu, từng lọt vào ổ phục kích của lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan năm 2010, và đã kịp ghi lại những hình ảnh ác liệt trong cuộc chiến này.