Vi Thảo Nguyên
 
 
Dù tuổi cao sức yếu, không còn minh mẫn nhưng hằng ngày cụ Nguyễn Thị Trù 121 tuổi (Huyện Bình Chánh, TP HCM), vẫn nói cười vui vẻ và ăn được 3-4 chén cơm.