về quê chơi

  • Biết tuốt

    Biết tuốt

    Tùng Dương 3 tuổi, ở nhà thường gọi là Cún. 30/4 bố mẹ cho bé về quê ngoại chơi.
 
8 năm hình thành của dự án tuyến tránh Cai Lậy
Quyết định làm dự án tuyến tránh Cai Lậy ban đầu không có hạng mục sửa Quốc lộ 1; vị trí đặt trạm thu phí cũng đã được thay đổi.