Vay tiền

 
Đội bắt cá thuê ở miền Tây
Những thanh niên nghèo ở miền Tây trầm mình dưới nước kéo lưới, khuân vác cá tra thuê cho các chủ ao, thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi người một ngày.