vấn đề xã hội
  • 'Bão' thất nghiệp đang đe dọa nền kinh tế

    Theo thống kê mới nhất, số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể từ đầu năm 2011 đến nay là 91.000. Dấu hiệu đình đốn sản xuất là một rủi ro lớn cho sự tăng trưởng kinh tế. Vậy số người đang làm việc tại các doanh nghiệp bị giải thể sẽ đi về đâu ?

 
 
Trong phần trình bày khá dài khiến tòa phải nhiều lần nhắc nhở nói ngắn gọn, bị cáo Dương Chí Dũng xin tòa để mình sống chờ ngày sự thật được làm sáng tỏ, và cam kết vận động gia đình bán mọi thứ để đền bù thiệt hại.