Vacxin

  • Khổ vì văcxin

    Tối muộn ngày 24/12, một phụ huynh đăng thông báo tuyển người “xếp hàng, lấy số tiêm văcxin cho con từ khoảng 3h30 - 4h sáng”. Người này khẳng định đây là việc hoàn toàn nghiêm túc và hứa trả công 250 nghìn đồng cho người xếp hàng.
 
Công trình chống ngập 10.000 tỷ của TP HCM có nguy cơ trễ hẹn
Chủ đầu tư từng cam kết hoàn thành công trình trước 30/4 năm sau nhưng việc giải phóng mặt bằng hơn 400 hộ dân và 16 doanh nghiệp đang gặp khó khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ.