Uyên Linh

 
Đười ươi cưa nhánh cây tài tình như con người
Đười ươi cái thực hiện động tác dùng tay cưa nhánh cây thành thục như con người, khiến nhiều người xem thích thú.