ứng dụng vay vốn trực tuyến

  • Ứng dụng kết nối vay vốn ngang hàng

    Ứng dụng kết nối vay vốn ngang hàng

    Khi có nhu cầu vay, chỉ cần đăng ký khoản vay trực tuyến trên Tima, ứng dụng sẽ thẩm định, kết nối với tổ chức tín dụng để đưa ra quyết định giải ngân ngay trong ngày.
 
Tục dựng cây Nêu trừ ma quỷ, cầu bình an của người miền Tây
Hàng năm, đến ngày ông Công ông Táo, ông Huỳnh Công Lý (huyện Chợ Mới, An Giang) tìm những cây tre tốt, xum xuê để dựng Nêu, gắn bùa, cầu bình an, may mắn cho gia đình.