ứng dụng 'Tim khỏe'

  • Ứng dụng tư vấn bệnh tim mạch từ xa

    Ứng dụng tư vấn bệnh tim mạch từ xa

    Người dùng có thể theo dõi sức khoẻ tim mạch, cập nhật thông tin y học thường thức, hỏi đáp và nhận tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa ngay tại nhà qua ứng dụng 'Tim khỏe'.