u23 indonesia

 
Lữ Minh Nghĩa: '5 lần nhận thư bạn gái viết trên bịch nilon'
Lữ Minh Nghĩa khai, anh đã 5 lần nhận thư của bạn gái Thùy Dung đang ở trong tù do một điều tra viên chuyển tới, nội dung viết trên bịch nilon.