Tư vấn mua xe
 
 
Hàng chục nghìn người bất chấp cơn mưa rào đã tập trung hai bên đường để xem đoàn diễu hành đi qua trong Lễ tổng duyệt chuẩn bị Quốc khánh 2/9.