Trương Ngọc Ánh
 
Vàng giả Trung Quốc 'qua mặt' thiết bị kiểm tra như thế nào  
Loại vàng giả được trộn tạp chất vonfram nằm trong lõi, phủ bên ngoài là vàng thật với tỷ lệ chỉ 40%. Do vậy, phải nung chảy toàn bộ khối vàng mới phát hiện bất thường.