Trung tâm Y tế Thái Hà

 
Phóng sinh hàng tấn cá trê bằng máng xuống sông Sài Gòn
Mỗi tuần, các phật tử tại TP HCM tham gia lễ tụng kinh, niệm phật và cùng phóng sinh hàng tấn cá trê xuống sông Sài Gòn. Nhà chùa cho biết, đây không chỉ là hoạt động mang tính tâm linh mà còn giúp bảo vệ nguồn cá trên sông.