Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel
 
 
Ngày 1/6, chính quyền thành phố Paris bắt đầu cho người dỡ hơn 700.000 ổ khóa tình yêu trên cây cầu nổi tiếng Pont des Arts.