Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam
 
 
Trải nghiệm một ngày làm những lao công thực sự qua chuỗi hoạt động Streetlife, học sinh trường THPT Anhxtanh học hỏi được nhiều từ thực tế. Video: Thắm Trịnh - Xuân Bắc.