Trung Quốc với mưu đồ bá chủ biển Đông
 
 
Lao nhanh, xoay mình trên không trung là những cảm giác mà môn trượt ván khiến người chơi bị "ghiền", vượt qua những chấn thương.