Trịnh Kim Chi
 
 
4 bích kích pháo hôm nay bắn 21 phát đại bác tại khu quần hợp Padang, tiễn đưa người cha lập quốc Lý Quang Diệu dưới trời mưa tầm tã.