Top 5 VĐV nhanh nhất thế giới

  • 5 'thần gió'  của điền kinh thế giới

    5 'thần gió' của điền kinh thế giới

    Trong 5 VĐV thống trị nội dung chạy tốc độ 100m - được coi là thước đo những đôi chân nhanh nhất của con người - có 3 người Jamaica, 2 người Mỹ.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.