Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
 
Một phóng viên đài Tiếng nói Dân chủ Myanmar đưa tin về tình hình lũ lụt ở nước này, trong tình trạng nước ngập tới ngực.