Thứ bảy, 12/5/2012 | 10:02 GMT+7
|
Thứ bảy, 12/5/2012 | 10:02 GMT+7

Cùng nhau thực hiện lối sống văn minh

Mọi người cùng thực hiện nếp sống văn minh, bỏ rác đúng nơi quy định nhé!

70488

(Theo Sống đẹp)