Thứ sáu, 14/7/2017 | 15:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 14/7/2017 | 15:00 GMT+7

Quy trình trồng nấm linh chi từ hạt thóc

Hạt thóc cấy phôi nấm linh chi, sau 4 tháng sẽ cho thu hoạch để bán với giá 500.000 đến một triệu đồng mỗi kg.

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.
 
 
Nông dân đổi đời nhờ mô hình làm ăn tập thể
95 hộ dân hợp tác xã Thành Đạt thường xuyên họp chia sẻ kinh nghiệm trồng cacao, tìm được đầu mối bao tiêu với giá cao hơn thị trường.