Chả cá Khánh Hòa dai ngon nhờ lòng trắng trứng

Không hàn the hay pha bột, chả cá Khánh Hòa chỉ làm từ cá đỏ tươi đánh bắt từ biển và chế biến trực tiếp trong ngày.