Vì sao gần một tỷ nông dân trên thế giới nghèo đói?

Nông dân trồng lúa vẫn thiếu ăn do không được trang bị kiến thức đối mặt với thiên tai, sâu bệnh, mất giá...